Rodzaje awarii pasów napędowych

Rodzaje awarii pasów napędowych

Czy Twój pasek klinowy zerwał się po krótkim okresie pracy? A może na jego dolnej części zauważyłeś załamania lub pęknięcia? Jakie są przyczyny popularnych rodzajów awarii pasów napędowych? Czy można je w jakiś sposób usunąć, zamiast wymieniać pasek napędowy na nowy? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w dzisiejszym wpisie. Zapraszamy do lektury!

 

  1. Możliwe przyczyny awarii pasów klinowych
  2. Sposoby usunięcia awarii pasów wielorowkowych

 

Niektóre awarie pasów napędowych można usunąć, bez konieczności wymiany komponentów na nowe. W dzisiejszym wpisie omówimy najpopularniejsze awarie, uwzględniając ich możliwe przyczyny i wskazując działania, których celem jest usunięcie problemów. Oczywiście takie awarie, jak zerwanie się paska, nie sposób cofnąć – w tej sytuacji wymiana jest konieczna. Ale ten rodzaj uszkodzenia również pojawi się w niniejszym artykule, ponieważ chcemy, abyś zapoznał się z możliwymi przyczynami. Dzięki temu w przyszłości nie popełnisz błędów, które prowadzą zwykle do szybkiego zrywania się pasów napędowych.

 

Możliwe przyczyny awarii pasów klinowych

pas-klinowy-optibeltNawet prawidłowo dobrany pas klinowy może po krótkim okresie pracy się zerwać. Do najczęstszych przyczyn takiej awarii zalicza się między innymi użycie za dużej siły w trakcie montażu, co doprowadziło do uszkodzenia wewnętrznej struktury komponentu. Pasek klinowy mógł zerwać się także przez zablokowanie się systemu napędowego, ciała obce czy po prostu nieprawidłowo ustawiony napęd. Jak zapobiec tego rodzaju awarii? Umożliwić zainstalowanie komponentu bez używania nadmiernej siły i zgodnie z tym, co zostało podane przez producenta z instrukcji montażu. W przypadku zanieczyszczeń, które z łatwością mogą przeniknąć do wnętrza, działając szkodliwie na pas napędowy, wykorzystać zabezpieczenie w postaci skutecznych osłon. Natomiast, jeśli mamy do czynienia z nieodpowiednio ustawionym napędem, wystarczy sprawdzić to ustawienie i – jeśli jest taka potrzeba – skorygować je.

 

Nadmierne zużywanie się powierzchni roboczych paska

Zużyte robocze powierzchnie kół napędowych, za małe napięcie paska, zastosowanie kół pasowych o średnicy kół mniejszej, niż wymaga tego aplikacja czy fakt, że koła nie leżą na jednej płaszczyźnie, to możliwe przyczyny, które spowodują mocne zużycie się powierzchni roboczych pasa napędowego. W pierwszej sytuacji należy poddać regeneracji robocze płaszczyzny kół, w następnej sprawdzić napięcie i poprawić je, a w trzeciej zwiększyć średnicę kół. Ostatnia przyczyna natomiast wymaga ustawienia kół pasowych w jednej płaszczyźnie.

Powierzchnie robocze paska mogą zużywać się także przed nieodpowiedni kąt profilu wyżłobień kół pasowych. Sposobem usunięcia awarii w tym przypadku jest skorygowanie kąta lub wymienienie koła na nowy komponent.

Podczas pracy pasek może też ocierać się lub uderzać w inne części maszyny. To także nierzadko prowadzi do zużycia się powierzchni roboczych pasa napędowego. Sposobem na naprawienie tej sytuacji jest oczywiście usuniecie tych części, które zaburzają pracę. Następnie należy na nowo ustawić napęd.

 

Kruszenie się dolnej części paska

Przyn łamania się i powstawania pęknięć w dolnej części pasa napędowego jest wiele. Do najpopularniejszych zalicza się za duży poślizg paska, zbyt wysoka lub niska temperatura, przekroczenie minimalnej średnicy pasowych kół czy substancje chemiczne. Przy nadmiernym poślizgu paska należy ponownie ustawić zarówno napęd, jak i naciągi pasków. Kiedy mamy do czynienia ze zbyt wysoką temperaturą, warto usunąć źródło ciepła i wykorzystać odpowiednie osłony oraz poprawić cyrkulację powietrza. Można również wykorzystać paski specjalne, które wykazują doskonałą odporność na wysoką temperaturę. Elementy napędowe należy osłonić również przed działaniem substancji chemicznych. W tym przypadku można także zastosować specjalne rozwiązania, przeznaczone do pracy w tego rodzaju aplikacjach, kiedy montaż zabezpieczenia jest niemożliwy.

 

Pasek klei się i ma gąbczastą strukturę

Jeśli Twój pasek zaczął się kleić, główną przyczyną jest działanie tłuszczu, olejów lub substancji chemicznych. W takiej sytuacji jedynym wyjściem będzie zabezpieczenie napędu przed działaniem wspomnianych preparatów lub zastosowanie odpowiednich pasów specjalnych.

 

Pasy napędowe ulegają skręcaniu

Czy w trakcie pracy pasy napędowe ulegają skręcaniu? Najczęstszą przyczyną jest to, że profil komponentu został niepoprawnie dobrany do profilu wyżłobienia w danym pasowym kole lub że koła pasowe nie leżą w tej samej płaszczyźnie. W pierwszej sytuacji trzeba dopasować profil paska do profilu wyżłobienia, a w drugim ustawić odpowiednio koła.

Kolejną przyczyną może być zużycie się płaszczyzny roboczej koła pasowego, co można naprawić, poddając ją regeneracji. Do tej listy dopisuje się także za małe napięcie paska lub za duże drgania napędowych mechanizmów. W pierwszym przypadku wystarczy naprężyć pasek, w drugim prawidłowo ustawić stabilizujący wał biernego cięgna lub wykorzystać komponent innej serii. Zanieczyszczenia w wyżłobieniu koła pasowego również mogą powodować skręcanie się pasa napędowego.

 

Nadmierny hałas

Czy pas napędowy w trakcie pracy hałasuje? Przyczyną takiej sytuacji może być to, że mamy do czynienia ze zbyt małym naprężeniem komponentu, nie ustawieniem kół pasowych w jednej płaszczyźnie lub z przeciążonym systemem napędowym. W pierwszym przypadku sprawdzamy naprężenie paska i – jeśli jest taka potrzeba – ustawiamy je poprawnie. W drugim poprawiamy ustawienie kół, a w trzecim kontrolujemy ustawienie systemu i optymalizujemy go.

 

Nierównomierne rozciąganie się pasa

Wadliwa płaszczyzna kół pasowych czy praca starych pasów z nowymi to najczęstsze przyczyny nierównomiernego rozciągania się pasa. W pierwszej sytuacji należy wymienić koła pasowe, w drugim zdemontować wszystkie komponenty i zastąpić cały zestaw nowymi.

 

 

Sposoby usunięcia awarii pasów wielorowkowych

Najpopularniejszym rodzajem awarii pasów wielorowkowych jest nadmierne zużywanie się jego żeber. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być za małe napięcie paska, zanieczyszczenia, nie ustawienie kół pasowych w jednej płaszczyźnie, wady kół lub nieodpowiednio dobrany profil paska do profilu wyżłobienia w kołach pasowych. Pierwszą przyczynę naprawia się korygując napięcie, w drugiej wystarczy wykorzystać osłony, a przy trzeciej sytuacji poprawić ustawienie kół pasowych. Jeśli koła pasowe wykazują wady, w takim przypadku należy je naprawić lub zamontować nowe elementy.

 

Kruszenie się i łamanie żeber pasa

Jeśli żebra paska łamią się i pękają, być może przyczyną tej awarii jest za mała średnica kół pasowych, zbyt wysoka lub niska temperatura, nadmierny poślizg czy działanie chemicznych substancji. Jak zapobiec kruszeniu się żeber pasa? Należy wykorzystać koła pasowe odpowiedniej wielkości, usunąć źródło ciepła, części napędu poprawnie naciągnąć lub je osłonić i tym samym zabezpieczyć przed działaniem produktów chemicznych.

 

Za silne drgania

Przyczyn zbyt silnych drgań jest wiele. Do najpopularniejszych zalicza się za mały wymiar pasa napędowego, za duża odległość między osiami kół pasowych, zbyt małe napięcie komponentu czy wysokie obciążenie udarowe. W pierwszej sytuacji należy sprawdzić wzajemne działanie części napędowych i je skorygować, w drugim przypadku zmniejszyć odległość lub wykorzystać stabilizator biernego cięgna, w trzecim natomiast skorygować napięcie.

Do przyczyn zbyt silnych drgań zalicza się także fakt, że koła pasowe nie zostały wyważone. Jak naprawić tę awarię? Odpowiedź jest prosta – wyważyć koła pasowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *