Łożyska toczne poprzeczne a wzdłużne

Łożyska toczne poprzeczne a wzdłużne

Łożyska toczne z reguły dzieli się ze względu na element toczny. Nie jest to jednak jedyny podział.

 1. Łożyska toczne poprzeczne
 2. Łożyska wzdłużne

Łożyska toczne można podzielić także na poprzeczne i wzdłużne. I właśnie dziś zajmiemy się tymi dwiema definicjami, wyszczególniając, które rodzaje są modelami poprzecznymi, które wzdłużnymi, a które są dostępne w obu postaciach.

 

Łożyska toczne poprzeczne

Łożyska toczne poprzeczne z reguły przenoszą obciążenia promieniowe, czyli te, które działają prostopadle osi danego wału. Oczywiście są dostępne modele, które dodatkowo przenoszą także obciążenia osiowe w jednym lub obu kierunkach i wśród łożysk tego rodzaju jest to właściwie większość. Do cech charakterystycznych łożysk tocznych poprzecznych zalicza się kąt działania, który nie może być większy, niż 45 stopni. Jeśli będzie, oznacza to, że mechanizm jest już modelem wzdłużnym.

Poniżej przedstawiamy listę wszystkich dostępnych modeli, znanych jako łożyska toczne poprzeczne:

Łożyska kulkowe zwykłe

 • zwykle, jednorzędowe z otworem stożkowym lub cylindrycznym
 • dwurzędowe
 • do iskrownika

Łożyska kulkowe skośne

 • jednorzędowe, jednokierunkowe standardowe, do parowania lub szybkoobrotowe
 • jednorzędowe, dwukierunkowe z dzielonym zewnętrznym pierścieniem lub z dzielonym wewnętrznym pierścieniem
 • dwurzędowe, z wewnętrznym, dzielonym pierścieniem lub z nie dzielonym wewnętrznym pierścieniem

Łożyska kulkowe wahliwe

 • z otworem stożkowym
 • z cylindrycznym otworem
 • z pierścieniem wewnętrznym przedłużonym

Łożyska kulkowe samonastawne

 • ze stożkowym otworem
 • z cylindrycznym otworem

Łożyska stożkowe

 • jednorzędowe
 • dwurzędowe
 • wielorzędowe

Łożyska walcowe jednorzędowe

 • ze swobodnym pierścieniem nie ustalanym osiowo
 • ze swobodnym pierścieniem ustalanym osiowo tylko w jednym kierunku
 • ze swobodnym pierścieniem ustalanym osiowo w dwóch kierunkach
 • z pełną liczbą części tocznych
 • bez swobodnego pierścienia

Łożyska walcowe wielorzędowe

 • ze stożkowym otworem, w tym bez pierścienia swobodnego lub z
 • z cylindrycznym otworem, w tym z pierścieniem swobodnym lub bez
 • z pełną liczbą tocznych elementów

Łożyska igiełkowe masywne

 • jednorzędowe, z pierścieniem swobodnym lub bez, z pełną liczbą części tocznych lub z pierścieniami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi, w obu przypadkach swobodnymi
 • dwurzędowe, ze swobodnym pierścieniem lub bez oraz z pełną liczbą tocznych elementów

Łożyska igiełkowe

 • cienkościenne, przelotowe lub nieprzelotowe
 • złożenia, specjalne, jednorzędowe lub dwurzędowe
 • nastawne, z pierścieniem lub bez pierścienia swobodnego
 • jednokierunkowe sprzęgła
 • rolki nośne, z trzpieniem lub cylindrycznym otworem

Łożyska baryłkowe

 • jednorzędowe, w tym z otworem stożkowym lub cylindrycznym
 • dwurzędowe, z otworem cylindrycznym lub stożkowym

 

Łożyska wzdłużne

Łożyska wzdłużne to modele, które przenoszą głównie obciążenia osiowe, czyli takie, które działają wzdłuż osi danego wału. Niektóre rodzaje łożysk wzdłużnych przenoszą obciążenia złożone – oprócz osiowych także promieniowe. Ze względu na swoje parametry, gorzej radzą sobie z wyższymi prędkościami, w przeciwieństwie do produktów poprzecznych.

Poniżej przedstawiamy listę dostępnych łożysk tocznych wzdłużnych:

 • kulkowe, w tym zwykle jednorzędowe jednokierunkowe i jednorzędowe dwukierunkowe, a także skośne dwurzędowe dwukierunkowe
 • stożkowe
 • walcowe, w tym jednorzędowe jednokierunkowe, dwurzędowe jednokierunkowe, złożenia jednorzędowe i dwurzędowe
 • igiełkowe, w tym jednorzędowe jednokierunkowe i złożenia
 • baryłkowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *