Czym jest system LOTO?

Czym jest system LOTO?

Branża przemysłowa jest jedną tych, gdzie w zakładach pracy mogą łatwo wystąpić nieoczekiwane i niebezpieczne sytuacje. 

Dlatego też, aby zminimalizować ryzyko podobnych zdarzeń, opracowano system LOTO. Gdzie najczęściej stosuje się systemy LOTO, dlaczego jest to tak ważne i co wpływa na jego poprawne funkcjonowanie? Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w niniejszym poradniku.

  1. Co oznacza skrót LOTO?
  2. Dlaczego stosowanie systemu LOTO jest istotne?
  3. Czy warto zainwestować w LOTO w miejscu pracy?

Co oznacza skrót LOTO?

System LOTO, którego szerszym rozwinięciem jest pochodzące z języka angielskiego Lockout-Tagout, został wprowadzony w USA normą 29 CFR 1910.147 w 1989 roku.  Zadaniem tego systemu jest ochrona zarówno pracowników, jak i maszyn przed nieoczekiwanym i samoczynnym uruchomieniem wskutek uwolnienia się energii podczas wykonywania prac.

Jak można łatwo zauważyć, skrót LOTO w rozszerzeniu posiada dwa człony: Lockout i Tagout.

  • Pierwszy z nich to Lockout,  który stanowi rozwiązania odpowiadające za wszelką blokadę dostępu do energii niebezpiecznej, a także odcięcie jej dopływu. Tym samym maszyna, w której nastąpił taki proces, nie może zostać uruchomiona aż do momentu pozbycia się urządzenia blokującego. Należy również dodać, że taka maszyna jest skutecznie zabezpieczona przed uruchomieniem przez nieupoważnione do tego osoby.
  • Tagout oznacza natomiast dodatkowe oznaczenia urządzeń, których zadaniem jest blokowanie niebezpiecznej energii. Najogólniej mówiąc, znaki te informują o odcięciu urządzeniu od zasilania.

Dlaczego stosowanie systemu LOTO jest istotne?

Popularność systemu LOTO wzrasta z upływem lat, w konsekwencji czego coraz więcej zakładów pracy decyduje się na ich zastosowanie. W przeciwieństwie do systemów bezpieczeństwa, które de facto są obowiązkowe w każdym miejscu pracy, system LOTO jest opcjonalnym rozwiązaniem mającym na celu minimalizację wypadków związanych z maszynami.

Wiele wypadków w miejscu pracy jest najczęściej spowodowanych przez bezpośredni kontakt ze źle zabezpieczonymi urządzeniami, w tym także nieodpowiednio oznakowanymi maszynami, uszkodzonymi urządzeniami lub tymi, które poddawane są okresowej konserwacji. Dobrym przykładem takich miejsc są te zakłady produkcyjne, w których wielu pracowników przez większość czasu trwania pracy ma bezpośredni kontakt z maszynami.

Czy warto zainwestować w LOTO?

Zastosowanie systemu LOTO w zakładzie pracy wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych wydatków, ale warto jak najszybciej rozważyć taką decyzję. Aby system LOTO mógł poprawnie funkcjonować, trzeba ustalić koordynatora, który będzie odpowiedzialny za kontrolę i weryfikację procesów związanych z zasadami LOTO. Poza tym istotne jest oczywiście zaopatrzenie się w urządzenia zabezpieczające, np. blokady ryzyka mechanicznego czy elektrycznego. Ponadto, system ten musi być stale monitorowany oraz poddawany przeglądom.

Jednakże biorąc pod uwagę straty finansowe poniesione podczas wypadków przy pracy, awarii urządzeń czy chociażby związane z tym trudności w odbudowaniu wizerunku firmy, funkcje systemu LOTO z pewnością zrekompensują wszystkie poniesione koszty.

Warto zatem zastanowić się nad wdrożeniem do zakładu dodatkowego systemu zabezpieczeń, który znacznie zwiększy bezpieczeństwo oraz  zapobiegnie wystąpieniu nieoczekiwanych zdarzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *